OFERUJEMY DZIECIOM:

·         atrakcyjne formy zabaw i zajęć w bogato wyposażonych salach (rzutniki kosmiczne, tor świetlno – dźwiękowy, ekrany dotykowe),

 ·         indywidualne podejście,

 ·         miłą i serdeczną atmosferę w czasie pobytu w przedszkolu,

 ·         fachową opiekę,

 ·         smaczne i zdrowe posiłki,

 ·         zaspokojenie potrzeby snu i odpoczynku,

 ·         wesołe zabawy w przedszkolnym placu zabaw,

 ·         spacery i wycieczki do różnych ciekawych miejsc,

  ·         udział w koncertach muzycznych i przedstawieniach teatralnych.