mgr inż. Lidia Tuszyńska - dyrektor 

mgr Krzysztof Walczak - wicedyrektor/ koordynator przedszkola

mgr Małgorzata Lipowska Kiermasz - nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr Dominika Waszak - nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr Marta Gronowska - nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr Paulina Kryszak - nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr Daria Kwiecińska - nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr Małgorzata Szwagrzyk - nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr Magdalena Kochanowska - nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr Kamila Grabowska - instruktor tańca/nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr Marcin Skonieczka - instruktor zajęć ruchowych

mgr Ilona Książek - nauczyciel języka angielskiego

mgr Monika Mularska - psycholog

mgr Halina Tomasik - logopeda

mgr Agnieszka Lamańska - oligopfrenopedagog, terapia pedagogiczna

mgr inż. Lidia Pomianowska - zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne