PONIEDZIAŁEK

 

 

3latki

4latki A

4latki B

5latki

6latki

6.30-8.00

P. K.  /Zabawy przedszkolaków/

8.00-8.30

M. K.  /Na przekór nudzie/

P. K. /Na przekór nudzie/

8.30-13.30

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ /W TYM JĘZYK ANGIELSKI/

13.30-14.00

D. K. /Kreatywny przedszkolak/

D. W. /Gimnastyka korekcyjna/

M. G. /Arteterapia z elementami sensoplastyki/

M. S. /6-latki w ruchu/

14.00-14.30

D. W. /Zabawy multisensoryczne dla najmłodszych/

14.30-15.00

M. G. /Przedszkole otwarte na zmiany/

K. W. /W kręgu historii/

15.00-16.30

M. G. /Zabawy przedszkolaków/

 

 

WTOREK

 

 

3latki

4latki A

4latki B

5latki

6latki

6.30-8.00

D. K.  /Zabawy Przedszkolaków/

8.00-8.30

D. K. /Muzyczno – ruchowe zabawy grupowe/

M. G.  /Spotkania porannego kręgu/

8.30-13.30

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ

13.30-14.00

P. K.  /Zabawy muzyczne/

K. G.  /Tańczące Przedszkolaki/

M. S. /5-latki w ruchu/

A. K. /Religia/

14.00-14.30

K. G.  /Tańczące Przedszkolaki/

M. S.  /5-latki w ruchu/

P. K. /Zabawy muzyczne/

14.30-15.00

P. K. /Łamigłówki logiczne/

K. G. /Tańczące Przedszkolaki/

15.00-16.30

K. G.  /Tańczące Przedszkolaki/

 

ŚRODA

 

 

3latki

4latki A

4latki B

5latki

6latki

6.30-8.00

K. G. /Zabawy Przedszkolaków/

8.00-8.30

K. G. /Spotkania porannego kręgu/

P. K. /Zabawy rysunkowe dla trochę starszych prowadzone metodą dobrego startu/

8.30-13.30

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWJ /W TYM JĘZYK ANGIELSKI/

13.30-14.00

D. K. /Kreatywny Przedszkolak/

P. K. /Zabawy muzyczne/

M. S. /5-latki w ruchu/

M. G. /arteterapia z elementami sensoplastyki/

14.00-14.30

D. K. /Mój robot/

 

14.30-15.00

D. K. /Mój robot/

 

M. G. /Przedszkole otwarte na zmiany/

15.00-16.30

M. G. /Zabawy przedszkolaków/

 

CZWARTEK

 

 

3latki

4latki A

4latki B

5latki

6latki

6.30-8.00

D. W.  /Zabawy Przedszkolaków/

8.00-8.30

D. W.  /Zabawy multisensoryczne dla najmłodszych/

M. G. /Eduklocki/

8.30-13.30

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ

13.30-14.00

D. K. /Kreatywny Przedszkolak/

M. G. /Arteterapia/

K. G. /Tańczące Przedszkolaki/

A. K. /Religia/

14.00-15.00

 

M. G. /Arteterapia z elementami sensoplastyki/

P. K.  /Zabawy językowe, muzyczne/

K. G. /Tańczące Przedszkolaki/

15.00-16.30

K. G. /Tańczące Przedszkolaki/

 

PIĄTEK

 

 

3latki

4latki A

4latki B

5latki

6latki

6.30-8.00

D. W.  /Zabawy Przedszkolaków/

8.00-8.30

D. W.  /Ćwiczyć każdy może/

P. K.  /Ćwiczyć każdy może/

8.30-13.30

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ

13.30-14.00

P. K. /Zabawy rysunkowe dla najmłodszych prowadzone metodą dobrego startu/

M. K.  /Bajkoterapia/

M. G. /Arteterapia z elementami sensoplastyki/

M. S. /6-latki w ruchu/

14.00-14.30

M. K.  /Bajkoterapia/

14.30-15.00

M. G.  /Arteterapia z elementami sensoplastyki/

K. W. /W kręgu historii/

15.00-16.30

M. G.  /Zabawy przedszkolaków/