Przedszkole „Leśna Kraina” w ofercie posiada

 

  • zajęcia ruchowe,
  • gimnastykę rozwojową z elementami gimnastyki korekcyjnej,
  • zajęcia logopedyczne,
  • muzykoterapię,
  • arteterapię,
  • zajęcia psychologiczno - pedagogiczne,
  • religię (na wniosek rodziców),
  • język angielski.