Przedszkole szansą na lepsze jutro – rozpoczęcie działalności nowo powstałego przedszkola                     w Gminie Dąbrowa Biskupia

Projekt 
„Przedszkole szansą na lepsze jutro - rozpoczęcie działalności nowo powstałego przedszkola
w Gminie Dąbrowa Biskupia”
jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Osi priorytetowej 10. Innowacyjna Edukacja

Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe

Poddziałania 10.2.1 Wychowanie przedszkolne


Szlachetne wychowanie dzieci i młodzieży to najlepsza inwestycja w dobrą przyszłość.

 KS. MAREK DZIEWIECKI