PRZEDSZKOLE SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO – ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI NOWO POWSTAŁEGO PRZEDSZKOLA                     W GMINIE DĄBROWA BISKUPIA

Projekt 
„Przedszkole szansą na lepsze jutro - rozpoczęcie działalności nowo powstałego przedszkola
w Gminie Dąbrowa Biskupia”
jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Osi priorytetowej 10. Innowacyjna Edukacja

Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe

Poddziałania 10.2.1 Wychowanie przedszkolne

 KS. MAREK DZIEWIECKI

 

 

 

SZLACHETNE WYCHOWANIE DZIECI I MŁODZIEŻY TO NAJLEPSZA INWESTYCJA W DOBRĄ PRZYSZŁOŚĆ.